CREZUL

CREZUL CRESTIN

CRED într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul,
Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.

ŞI într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu,
Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii.
Lumină din Lumină, Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat,
Născut, iar nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut;
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri
Si S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, Şi S-a făcut om;
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat;
Şi a înviat a treia zi după Scripturi; Şi S-a înălţat la ceruri şi şade la dreapta Tatălui;
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece vii şi morţii,
A Cărui Impărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care de la Tatăl purcede,
Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul Este închinat şi slăvit, Care a grăit prin proroci;
Intru-una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică;
Mărturisesc un Botez, spre iertarea păcatelor;
Aştept învierea morţilor; Şi viaţa veacului ce va să vie.
AMIN.

TEST DE SINCERITATE IN CREDINTA

Va invitam sa raspundeti la urmatoarele intrebari din Crezul Crestin specificand raspunsul fiecarei intrebari prin a,b sau c.
Cei care sunt pasionati de Sfanta Scriptura sunt rugati sa raspunda argumentand cu cel putin un verset biblic pentru fiecare intrebare, fara a mai specifica raspunsul corect prin a,b sau c
,,Pentru fiecare întrebare există un singur răspuns Biblic corect ”

1. Al cui fiu este Iisus Hristos?
a) Fiul Lui Dumnezeu
b) Fiul lui Iosif tâmplarul şi al Mariei Fecioara
c) nu scrie în crez;

2. Cine este Cel întâi născut din tot universul şi de-o fiinţă cu Tatăl?
a) Unul-Născut din Dumnezeu, Iisus Hristos prin care toate sau făcut
b) Fecioara Maria Născătoarea de Dumnezeu, apoi Pruncul Iisus, fiul ei
c) Adam în grădina Eden şi apoi Eva soţia lui, apoi Cain şi Abel, etc.;

3. Din cine S-a întrupat Iisus Hristos pe pământ şi S-a făcut om?
a) din Iosif şi Maria logodnica lui
b) de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara
c) din Tatăl, la Betleem;

4. Din cine S-a născut mai înainte, Unul Domn Iisus Hristos?
a) Fiul S-a născut din Dumnezeu Tatăl, mai înainte de toţi vecii
b) Pruncul s-a născut din Sfânta Fecioară Maria, mai înainte de Avraam
c) Iisus s-a întrupat din Maria ca un prunc, şi nu era născut mai înainte;

5. Cine sau ce este Iisus Hristos?
a) un om bun şi religios, un învăţător cumsecade şi un înţelept al vremii sale în materie de religie
b) personajul principal al Noului Testament care a dus în rătăcire o mare parte a omenirii, cu excepţia descendenţilor din maimuţă
c) Cuvântul Lui Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Salvatorul omenirii; Calea, Adevărul şi Viaţa;

6. De ce a părăsit Iisus slava minunată înainte de întrupare, şi S-a pogorât în chip umil din ceruri?
a) nimeni nu s-a pogorât din cer; în pământ pierim cu toţii
b) Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică
c) nu exista înainte de întrupare; încă nu era născut în iesle

7. Ce a făcut Domnul Păcii pentru mântuirea noastră după întrupare?
a) a întemeiat o singură religie strămoșească şi Sfânta Tradiţie Creştină
b) Iisus ne-a adus vestea bună a Impărăţiei Lui Dumnezeu; pe cruce răstignit a pătimit jertfind-şi viaţa, şi din mormânt a înviat a treia zi după Scripturi…
c) a rânduit ucenici şi slujitori să-i înveţe pe oameni, să aibă o credinţă în suflet, şi să-şi adune comori pe pământ

8. Ce sunt Scripturile?
a) cărţile canonice şi necanonice cuprinse în Biblie, neglijate în zilele noastre moderne, super avansate ştiinţific şi informatic
b) cărţile de rugăciuni şi rânduieli bisericeşti scrise de Sfinţii Părinţi
c) cărţile insuflate de Dumnezeu prin Duhul Sfânt şi cuprinse în Biblie; 39 de cărţi canonice în Vechiul Testament şi 27 în Noul Testament, care dau înţelepciunea care duce la mântuire prin credinţa în Hristos Iisus

9. Cum este prezentat Hristos în Crez şi în Apocalipsa Bibliei, în viitor?
a) Crezul este o rugăciune strămoşească şi o mărturisire care a fost valabilă doar în vremurile străvechi şi primitive
b) Iisus Impăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, va reveni din cer cu mare slavă şi putere, ca Judecător al omenirii, să judece viii şi morţii, şi să dea răsplata fiecăruia după fapta lui: cu viaţă veşnică sau chin şi durere veşnică
c) după viaţa aceasta nu mai e nimic; nimeni nu s-a mai întors de acolo

10. A cui este Impărăţia şi puterea şi slava în veci, şi despre cine ne învaţă Scriptura şi Crezul că sunt inchinaţi, slăviți şi onoraţi?
a) a Tatălui din ceruri; Dumnezeul cel Atotputernic Atotțiitorul şi Făcătorul, împreună cu Iisus Fiul Minunat şi Duhul Sfânt, adică Sfânta Treime
b) Divinitatea împreună cu mama natură, zodiile cosmice şi zeiţățile antice
c) Dumnezeu, Maica Domnului şi Iisus sau Sfinţii, Moaştele, Icoanele şi Crucea

11. Care este scopul botezului poruncit de Dumnezeu în Biblie şi adeverit pe scurt în Crez, şi ce speranţă are creştinul?
a) ritualul de încreștinare a copilului prin botez spre, pocăință şi aşteptarea învierii dacă, urmaşii lui fac praznice şi pomene după moartea sa
b) mărturisirea crezului şi aşteptarea învierii de către alte persoane în locul celui ce primeşte botezul
c) mărturisirea sinceră şi personală a credinţei în Domnul Iisus şi a pocăinței spre: iertarea păcatelor, aşteptarea învierii cu nădejde şi a vieţii veşnice prin dragoste de către cel ce crede şi se botează

12. Cum explicaţi , natura pe deplin divină şi umană, a Lui Iisus Fiul Lui Dumnezeu, dar şi Fiul omului?
a) S-a născut om în antichitate înzestrat cu putere din Maica Preacurată
b) Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu pe pământ, dar noi nu trebuie să ne luptăm să fim sfinţi ca şi El, pentru că suntem oameni
c) origine divină prin naştere din Tatăl, din veşnicii, Iisus Fiul preaiubit S-a făcut om prin Fecioară, umil, zdrobit prin suferinţă, neprihănit şi biruitor prin Duhul Sfânt, plin de putere şi înţelepciune, plin de har şi de adevăr

“Editat de Vasile N. şi Prietenii Maranata Bacău”

BIBLIA AUDIO în format mp3, traducerea Cornilescu

De curand, din dorinta de a putea descarca de pe net Biblia in format audio, am dat de acest site care m-a ajutat sa o pot descarca in pc-ul meu. A durat, e adevarat cateva ore, dar s-a meritat! Va ofer si dvs. aceasta posibilitate, cu dorinta ca Biblia audio sa va ajute si pe dvs. sa va apropiati tot mai mult de Dumnezeu! Doamne ajuta-ne!

Pentru descarcare (download) acceseaza linkul de mai jos, apoi clik pe foto de pe site-ul indicat.

link-  Biserica Crestina Emanuel.it

de Corneliu Nita

Ce înseamnă să perseverezi?

„Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” Ieremia 29:11

Renunţi uşor? Un om care renunţă uşor este un om care nu continuă atunci când ceva este greu sau incomod. O asemenea persoană se descurajează gândindu-se că nu va reuşi niciodată. Nu renunţa! Perseverează! Să perseverezi înseamnă să mergi înainte chiar dacă treci printr-o perioadă grea, adică să nu renunţi. Biblia ne vorbeşte despre un om pe nume Neemia, căruia Dumnezeu i-a dat o lucrare mare de făcut. Zidul din jurul Ierusalimului fusese dărâmat de duşmani. Neemia conducea lucrările de refacere a zidului imens. După ce a început lucrarea, au apărut multe probleme. Neemia s-a confruntat cu teamă şi descurajare, dar a perseverat până când zidul a fost terminat! Vor fi perioade grele în viaţa ta, când vei fi ispitit să renunţi. Poate că te compătimeşti şi ai impresia că este prea greu să fii creştin, dar Dumnezeu îţi poate da perseverenţă. Dumnezeu are planuri minunate pentru tine. El doreşte să te încrezi în El, în timp ce El Îşi împlineşte planurile în viaţa ta. Nu descuraja! Nu renunţa! Continuă! Dumnezeu spune: „Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală [nu vom renunţa]“ (Galateni 6:9).

Sursa: resursecrestine.ro

Vegheaţi căci Domnul este aproape!

1 Corinteni 16:3
Vegheati, fiti tari in credinta, fiti oameni, intariti-va!

Nici un creştin nu va putea nega că trăim într-o vreme serioasă şi importantă. Ea îl avertizează pe fiecare credincios şi fiecare adunare în parte referitor la cuvintele Domnului: „Vegheaţi căci Domnul este aproape.” Necredinţa şi decăderea morală sunt în floare, deşi Dumnezeu vorbeşte prin catastrofe naturale, accidente în masă, foamete şi prin atâtea mijloace prin care încearcă să pătrundă la conştiinţa omului de a-l abate de la drumul pierzării. Mai mult ca oricând cuvintele: „Venirea Domnului este aproape … Iată că Judecătorul este chiar la uşă” este un fapt aproape împlinit.

Şi pentru credincioşi acesta este un gând foarte serios; în faţa lor nu stă judecata, ci un viitor strălucitor şi o împărăţie veşnică cu Cristos, Domnul lor cel scump. Chemarea lor este superioară, cerească, căci pe pământ sunt nişte călători şi străini. Toate aşteptările şi nădejdea lor sunt sus, la El.

Responsabilitatea unui creştin este incomparabil mai mare decât a unui om lumesc, căci toţi trebuie să stăm în faţa scaunului de judecată a lui Cristos pentru a primi răsplata după cum merităm. De aceea este o râvnă în creştin să fie plăcut lui Dumnezeu şi Domnului său. Cum stăm noi? Vrem să rămânem în urmă sau ne doboară oboseala şi somnul lumii acesteia? NU, noi vrem să spunem mai mult ca oricând, ca odinioară apostolii: „Noi nu suntem din aceia care se tem şi dau înapoi.” De aceea să croim „cărări netede şi drepte pentru picioarele noastre.” Căci noi suntem Mireasa Lui, moştenirea împărăţiei Lui, poporul Său ceresc care călătoreşte spre Casa Tatălui. Căci noi suntem slujitorii Lui, chemaţi să-L slujim şi să-L mărturisim. Jertfa Lui ne-a curăţat o dată pentru totdeauna, ne-a sfinţit şi ne-a pus deoparte, iar Duhul din noi ne dă putere să strigăm: „Ava Tată.”

Să nu ne îmbărbăteze oare toate acestea ca să-I slujim cu şi mai multă abnegaţie spre slava Lui?

Sursa: biblia.crestini.net

Dani Lela Pastor la Bacau

Zi de sărbătoare la Maranata!

Duminică  3 aprilie a fost investit în slujba de Pastor al Bisericii Maranata Bacau, fratele Dani Lela, la slujbă a participat fratele Pastor Liviu Axinte vicepreşedinte la filiala Suceava şi fratele Ghiţă Balcan Pastor judeţean.

Pastorul Dani Lela este nascut în  zona Aradului mai exact in Comuna Lipova, a fost chemat  în urmă cu 11 ani la Piatra Neamţ să slujească ca lider de tineret in cadru bisericii locale, însă Domnul a avut alt plan cu el , fiind pus să slujească ca si conducător de biserică la Roman , tot acolo a fost  şi ordinat ca pastor.

Îi spunem un bun venit! Şi Dumnezeu sa-i dea binecuvântare în lucrare!

Ionut Sava

@