Arhive categorie: Schite predici

TREI CASE CREŞTINE

TREI CASE CREŞTINE

Efeseni3:14, 15

I. Prima casă – familia ta

1. A fost prima creată de Dumnezeu. Frumosul  Eden n-a fost o casă până nu a avut locuitori, pe Adam şi Eva, care au fost aşezaţi de Dumnezeu. A fost o casă  fericită, pentru că Dumnezeu era acolo (Genesa 2:7,8)

2. Casa este importantă pentru că este prima linie de apărare în naţiunea noastră. Orice lucru îşi are începutul în casă.

II. A doua casă – biserica ta

1. Biserica este formată din pietre vii, suflete în care locuieşte Duhul Sfânt, adunate din toate naţiunile. Hristos este Capul Bisericii şi noi suntem mădulare ale trupului Său. Este o familie universală, spirituală, compusă din toţi credincioşii născuţi cu adevărat din nou (1 Cor. 12:13)

2. Biserica este trupul vizibil care poartă lucrarea lui Isus Hristos pe pământ.

3. Fiecare creştin născut din nou are nevoie de o biserică.

– are nevoie de părtăşie şi o găseşte (Fapte 2:42)

– are nevoie de învăţătură şi o găseşte (Efeseni 4:11, 12)

– are nevoie de protecţie şi o găseşte (Efeseni 4:14-15)

– are nevoie de susţinere în rugăciune (Fapte 12:5)

– are nevoie de lărgirea viziunii (Ioan 4:35)

– are nevoie de oportunitatea de a fi prins în lucrarea creştină (1 Corinteni 12:12-31)

III. A treia casă – casa ta cerească

1. Este o casă eternă (2 Corinteni 5:1)

2. Nu este un mit.  Avraam a privit-o (Evrei 11:10),  Isus a promis-o (Ioan 14:1-3),   Ioan a avut viziunea ei (Apocalipsa  21)

3. Este promisă celor credincioşi; 1 Corinteni 15:58

CUM SĂ FACEM FAŢĂ CRITICILOR

Matei 5:11, 12
I. Aşteaptă – te să fii criticat (Luca 6:26)
1. Nici chiar Isus nu a fost pe placul fiecăruia
2. Aceasta nu este o scuză ca să avem o reputaţie proastă (1 Timotei 3:7)
II. Ascultă la critici
1. Încearcă să te vezi tu însuţi aşa cum alţii te văd pe tine.
2. Cere-I lui Dumnezeu să te poţi vedea aşa cum te vede El (Psalm 139:23, 24)
III. Dacă tu greşeşti, recunoaşte repede aceasta
1. Recunoaşte ce ai greşit altora (Iacov 5:16)
2. Recunoaşte ce ai greşit faţă de Dumnezeu (Psalm 32:5; 1 Ioan 1:9)
IV. Când critica este nejustificată, bucură-te
1. Cerul îţi va răsplăti aceasta
2. Aşa s-a întâmplat şi profeţilor din vechime
V. Să nu critici pe cei care te critică
1. Niciodată să nu întorci rău pentru rău (Romani 12:17)
2. Nu judeca pe alţii (Romani 14:10-13; 1 Cor.4:3-5)
VI. Trăieşte deasupra criticilor
1. Biruieşte răul prin bine (Romani 12:21)
2. Trăieşte o viaţă exemplara, ca nimeni să nu-ţi poată reproşa nimic.