CREZUL

CREZUL CRESTIN

CRED într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul,
Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.

ŞI într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu,
Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii.
Lumină din Lumină, Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat,
Născut, iar nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut;
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri
Si S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, Şi S-a făcut om;
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat;
Şi a înviat a treia zi după Scripturi; Şi S-a înălţat la ceruri şi şade la dreapta Tatălui;
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece vii şi morţii,
A Cărui Impărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care de la Tatăl purcede,
Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul Este închinat şi slăvit, Care a grăit prin proroci;
Intru-una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică;
Mărturisesc un Botez, spre iertarea păcatelor;
Aştept învierea morţilor; Şi viaţa veacului ce va să vie.
AMIN.

TEST DE SINCERITATE IN CREDINTA

Va invitam sa raspundeti la urmatoarele intrebari din Crezul Crestin specificand raspunsul fiecarei intrebari prin a,b sau c.
Cei care sunt pasionati de Sfanta Scriptura sunt rugati sa raspunda argumentand cu cel putin un verset biblic pentru fiecare intrebare, fara a mai specifica raspunsul corect prin a,b sau c
,,Pentru fiecare întrebare există un singur răspuns Biblic corect ”

1. Al cui fiu este Iisus Hristos?
a) Fiul Lui Dumnezeu
b) Fiul lui Iosif tâmplarul şi al Mariei Fecioara
c) nu scrie în crez;

2. Cine este Cel întâi născut din tot universul şi de-o fiinţă cu Tatăl?
a) Unul-Născut din Dumnezeu, Iisus Hristos prin care toate sau făcut
b) Fecioara Maria Născătoarea de Dumnezeu, apoi Pruncul Iisus, fiul ei
c) Adam în grădina Eden şi apoi Eva soţia lui, apoi Cain şi Abel, etc.;

3. Din cine S-a întrupat Iisus Hristos pe pământ şi S-a făcut om?
a) din Iosif şi Maria logodnica lui
b) de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara
c) din Tatăl, la Betleem;

4. Din cine S-a născut mai înainte, Unul Domn Iisus Hristos?
a) Fiul S-a născut din Dumnezeu Tatăl, mai înainte de toţi vecii
b) Pruncul s-a născut din Sfânta Fecioară Maria, mai înainte de Avraam
c) Iisus s-a întrupat din Maria ca un prunc, şi nu era născut mai înainte;

5. Cine sau ce este Iisus Hristos?
a) un om bun şi religios, un învăţător cumsecade şi un înţelept al vremii sale în materie de religie
b) personajul principal al Noului Testament care a dus în rătăcire o mare parte a omenirii, cu excepţia descendenţilor din maimuţă
c) Cuvântul Lui Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Salvatorul omenirii; Calea, Adevărul şi Viaţa;

6. De ce a părăsit Iisus slava minunată înainte de întrupare, şi S-a pogorât în chip umil din ceruri?
a) nimeni nu s-a pogorât din cer; în pământ pierim cu toţii
b) Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică
c) nu exista înainte de întrupare; încă nu era născut în iesle

7. Ce a făcut Domnul Păcii pentru mântuirea noastră după întrupare?
a) a întemeiat o singură religie strămoșească şi Sfânta Tradiţie Creştină
b) Iisus ne-a adus vestea bună a Impărăţiei Lui Dumnezeu; pe cruce răstignit a pătimit jertfind-şi viaţa, şi din mormânt a înviat a treia zi după Scripturi…
c) a rânduit ucenici şi slujitori să-i înveţe pe oameni, să aibă o credinţă în suflet, şi să-şi adune comori pe pământ

8. Ce sunt Scripturile?
a) cărţile canonice şi necanonice cuprinse în Biblie, neglijate în zilele noastre moderne, super avansate ştiinţific şi informatic
b) cărţile de rugăciuni şi rânduieli bisericeşti scrise de Sfinţii Părinţi
c) cărţile insuflate de Dumnezeu prin Duhul Sfânt şi cuprinse în Biblie; 39 de cărţi canonice în Vechiul Testament şi 27 în Noul Testament, care dau înţelepciunea care duce la mântuire prin credinţa în Hristos Iisus

9. Cum este prezentat Hristos în Crez şi în Apocalipsa Bibliei, în viitor?
a) Crezul este o rugăciune strămoşească şi o mărturisire care a fost valabilă doar în vremurile străvechi şi primitive
b) Iisus Impăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, va reveni din cer cu mare slavă şi putere, ca Judecător al omenirii, să judece viii şi morţii, şi să dea răsplata fiecăruia după fapta lui: cu viaţă veşnică sau chin şi durere veşnică
c) după viaţa aceasta nu mai e nimic; nimeni nu s-a mai întors de acolo

10. A cui este Impărăţia şi puterea şi slava în veci, şi despre cine ne învaţă Scriptura şi Crezul că sunt inchinaţi, slăviți şi onoraţi?
a) a Tatălui din ceruri; Dumnezeul cel Atotputernic Atotțiitorul şi Făcătorul, împreună cu Iisus Fiul Minunat şi Duhul Sfânt, adică Sfânta Treime
b) Divinitatea împreună cu mama natură, zodiile cosmice şi zeiţățile antice
c) Dumnezeu, Maica Domnului şi Iisus sau Sfinţii, Moaştele, Icoanele şi Crucea

11. Care este scopul botezului poruncit de Dumnezeu în Biblie şi adeverit pe scurt în Crez, şi ce speranţă are creştinul?
a) ritualul de încreștinare a copilului prin botez spre, pocăință şi aşteptarea învierii dacă, urmaşii lui fac praznice şi pomene după moartea sa
b) mărturisirea crezului şi aşteptarea învierii de către alte persoane în locul celui ce primeşte botezul
c) mărturisirea sinceră şi personală a credinţei în Domnul Iisus şi a pocăinței spre: iertarea păcatelor, aşteptarea învierii cu nădejde şi a vieţii veşnice prin dragoste de către cel ce crede şi se botează

12. Cum explicaţi , natura pe deplin divină şi umană, a Lui Iisus Fiul Lui Dumnezeu, dar şi Fiul omului?
a) S-a născut om în antichitate înzestrat cu putere din Maica Preacurată
b) Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu pe pământ, dar noi nu trebuie să ne luptăm să fim sfinţi ca şi El, pentru că suntem oameni
c) origine divină prin naştere din Tatăl, din veşnicii, Iisus Fiul preaiubit S-a făcut om prin Fecioară, umil, zdrobit prin suferinţă, neprihănit şi biruitor prin Duhul Sfânt, plin de putere şi înţelepciune, plin de har şi de adevăr

“Editat de Vasile N. şi Prietenii Maranata Bacău”

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s